G4S veiligheidstrainingen

Werkgevers moeten altijd zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers en derden. Er moet worden gezorgd voor veilige en goedgekeurde middelen en op de werkvloer mogen geen risicovolle situaties zijn of ontstaan. Het

Licht en privacy in balans

De goedkoopste oplossing is soms gewoon de beste. Dit geldt zeker voor het kiezen van zonwerende folie. Wie wel een mooie lichtval wil, maar ook houdt van zijn of haar privacy, zit gebeiteld met ofwel een anti-inkijk folie ofwel een